Je verbetert je niveau als je oefent met Nedercom. Zeker weten.

Een goede beheersing van het Nederlands is de basis voor succes. Dat begint op school en werkt door in de beroepspraktijk. Ongeveer weten hoe het zit, is echt niet meer voldoende. Nedercom biedt online de mogelijkheid om uitgebreid te oefenen met Nederlands, en ook met Engels, Duits en Spaans. Door te oefenen werk je gaten in je kennis weg en leer je de opgedane kennis vlot toepassen. Wat je weet, weet je zeker.

Je kunt oefenen op verschillende niveaus. Als je nog maar net de basisschool achter de rug hebt, worden er nu eenmaal andere eisen aan je gesteld dan wanneer je aan een hogeschool of universiteit studeert. Je oefent ten minste op het niveau dat van je verwacht wordt en, als je beschikt over een passe-partout, kun je verder oefenen tot op het niveau van jouw ambitie. Je oefent zoveel je wilt, op het tijdstip dat jou uitkomt.

Er zijn programma’s op verschillende niveaus voor:

  • Spelling
  • Correct Formuleren/Stijl
  • Lees vaardig/Samenvatten
  • Grammatica Nederlands
  • Grammatica Engels
  • Grammatica Duits
  • Grammatica Spaans
Bij alle programma’s biedt Nedercom digitale toetsen.