Spelling Nederlands

Basisspelling

Dit programma bevat alles wat aan het eind van de bassischool aan spellingvaardigheid bereikt zou moeten zijn. Ook het aanvankelijk spellen met het leggen van een relatie tussen klanken en letters komt aan de orde. Alle woorden in hoofdstuk 1-4 worden verklankt.
niveau 1Fnaar overzicht

Hoofdstukindeling

 1. Korte en lange klanken
 2. Woorden
 3. Meervouden
 4. Tussenklanken en verkleinwoorden
 5. Stam en persoonsvorm
 6. Onderwerp en persoonsvorm
 7. Persoonsvormen tegenwoordige tijd
 8. Persoonsvormen verleden tijd
 9. Voltooid deelwoord op -d of -t
 10. Werkwoorden volgens algoritme

Spelling 1

Dit programma is de complete oefenstof van de Nederlandse spelling.
niveau 2F
naar overzicht

Hoofdstukindeling

 1. Basiskennis
 2. Persoonsvormen Tegenwoordige tijd
 3. Persoonsvormen Verleden tijd
 4. Voltooide deelwoorden
 5. Werkwoorden Totaal
 6. Woordregels
 7. Leestekens
 8. Moeilijke woorden

Spelling 2

Dit programma is de complete oefenstof van de Nederlandse spelling, op gevorderd niveau.
niveau 3F

naar overzicht

Hoofdstukindeling

 1. Basiskennis
 2. Persoonsvormen Tegenwoordige tijd
 3. Persoonsvormen Verleden tijd
 4. Voltooid deelwoord, bijvoegelijk naamwoord
 5. Werkwoorden Totaal
 6. Woordregels
 7. Leestekens in woorden
 8. Leestekens in zinnen / citaten
 9. Moeilijke woorden

Spelling 3

Dit programma is de complete oefenstof van de Nederlandse spelling, op het hoogste niveau.
niveau 4F

naar overzicht

Hoofdstukindeling

 1. Basiskennis
 2. Persoonsvormen Tegenw. tijd
 3. Persoonsvormen Verleden tijd
 4. Voltooide deelwoorden
 5. Werkwoorden Totaal
 6. Woordregels
 7. Leestekens in woorden
 8. Leestekens in zinnen / citaten
 9. Moeilijke woorden