Deutsch Einfach

D-einfach is een functionele Duitse grammatica te oefenen op gevorderd niveau. Alle grammaticale aspecten die van belang zijn bij het Duits als tweede taal komen aan de orde.

Hoofdstukindeling

  1. Zwakke werkwoorden en haben / sein / werden
  2. Naamvallen
  3. Verbuiging Der- en Ein-groep
  4. Sterke werkwoorden
  5. Voorzetsels
  6. Bijvoeglijke naamwoorden
  7. Modale hulpwerkwoorden en wissen
  8. Voornaamwoorden
  9. Meervoud zelfstandig naamwoord
  10. Brieven en Flitswoorden (dictee)


CEF-niveau B1 - B2

naar overzicht