High Five

High Five is een grammatica Engels voor beginners. De oefenzinnen zijn steeds korte, enkelvoudige zinnen. Onder iedere Engelse zin staat de Nederlandse vertaling.

Hoofdstukindeling

  1. Werkwoorden: onvoltooide tijden
  2. Bijvoeglijk naamwoord / bijwoord / vergelijkingen
  3. Werkwoorden: voltooide tijden
  4. Lidwoorden / bezitsvorm / voorzetsel
  5. Werkwoorden: toekomende tijd / duurvorm
  6. Voornaamwoorden
  7. Woordvolgorde: vragend / ontkennend
  8. Meervouden, veel / weinig
  9. Hulpwerkwoorden / lijdende vorm
  10. Revision


CEF-niveau A1 - A2

naar overzicht