Deutsch Logisch

D-logisch is een grammatica Duits voor beginners. De zinnen zijn eenvoudige, meestal mededelende zinnnen. Bij iedere oefening is een woordenlijst oproepbaar, zodat de leerlingen begrijpen wat ze schrijven.

Hoofdstukindeling

 1. Werkwoorden: onvoltooide tijden
 2. Zwakke werkwoorden + haben/sein/werden
 3. Naamvallen
 4. Verbuiging Der- en Ein-groep
 5. Sterke werkwoorden
 6. Voorzetsels
 7. Bijvoeglijke naamwoorden
 8. Modale hulpwerkwoorden + wissen
 9. Voornaamwoorden
 10. Meervoud zelfstandig naamwoord
 11. Brieven en Flitswoorden (dictee)


CEF-niveau A1 - A2

naar overzicht