DerDieDas

DerDieDas is een programma om Duitse grammatica te oefenen op middenniveau.

Hoofdstukindeling

  1. Zelfstandige naamwoorden
  2. Zwakke en sterke werkwoorden
  3. Eerste en vierde naamval
  4. Hulpwerkwoorden
  5. Derde naamval / voorzetsels 3e naamval
  6. Persoonlijk vvoornaamwoord / voorzetsels 4e naamval
  7. 2e Naamval / Betekenis voorzetsel 3e / 4e naamval
  8. Voornaamwoorden
  9. Bijvoeglijk naamwoord
  10. Lijdende vorm, werkwoorden met 2e / 3e / 4e naamval


CEF-niveau A2 - B1

naar overzicht