Mind the Gap

Mind the Gap is een programma dat de Engelse grammatica behandelt op een hoger niveau.

Hoofdstukindeling

  1. Werkwoorden: o.t.t. en o.v.t.
  2. Bijwoord / Vergelijkingen
  3. Werkwoorden: v.t.t. en v.v.t.
  4. Lidwoorden / 2e naamval / each / voorzetsels
  5. Werkwoorden: toekomende tijd en duurvorm
  6. Voornaamwoorden
  7. Woordvolgorde: vragend/ontkennend
  8. Meervoudsvormen; veel en weinig
  9. Modale hulpwerkwoorden; laten
  10. Lijdende vorm


CEF-niveau B1 - B2

naar overzicht